Yö Galleria

Yö Galleria öppnades på Lönnrotsgatan 33 i Helsingfors 1.2.2021. Utrymmet är gratis för alla konstnärer som har utställningar, inte bara för föreningens medlemmar.

Night Gallery är en mötesplats för olika konserter, föreställningar, utställningar och händelser samt utbildnings- och kursverksamhet. I galleriet finns också arbetsrum.

Från februari 2021 till augusti 2022 har Yö Galleria haft 32 utställningar och 47 evenemang med sammanlagt verk av nästan 300 konstnärer.

Yö Galleria befinner sig i Helsingfors på adressen Lönnrotsgatan 33. 
Photo: Roni Rekomaa, utställning: Johanna Naukkarinen: Anatomical Venus, 2021